Hoppa över navigering
 •   1

  Information från myndighetsenheten

 •   2

  Stickprov myndighetsutövning

 •   3

  Medborgarförslag - Handlingsplan delmål nr 6 mäns våld mot kvinnor

 •   4

  Internkontrollplan 2022

 •   5

  Delegationsordning för socialnämnden - ny mandatperiod 2023- 2026

 •   6

  Förordnande om kompletterande beslutanderätt

 •   7

  Remiss - motion arbetsskor inom vård och omsorg

 •   8

  ANDT- handlingplan

 •   9

  Bokslut, årsredovisning

 •   10

  Budget 2024

 •   11

  Investeringsbudget

 •   12

  Ekonomisk information

 •   13

  Hyressättning biståndsbedömt trygghetsboende

 •   14

  Information från förvaltningen

 •   15

  Kontaktpolitikerdagar år 2023

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.