Hoppa över navigering
 •   1

  Plan för funktionshinderomsorg

 •   2

  Habiliteringsersättning år 2024

 •   3

  Uppföljning förvaltningens arbete med digitalisering och välfärdsteknik 2022 - 2023

 •   4

  Planering avseende digitalisering och välfärdsteknik 2024 - 2025

 •   5

  Information från förvaltningen

 •   6

  Ekonomisk information

 •   7

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   8

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   9

  Stickprov

 •   10

  Information från myndighet

 •   11

  Preliminär plan för sammanträden år 2024

 •   12

  Riktlinjer för myndighetsutövning våld i nära relation reviderade under mandatperiod

 •   13

  Riktlinjer för handläggning social omsorg, reviderad under ny mandatperiod

 •   14

  RIktlinjer för handläggning SoL, reviderade under ny mandatperiod

 •   15

  Riktlinjer för handläggning inom missbruk och beroende, reviderade under ny mandatperiod

 •   16

  Riktlinjer för handläggning LSS, reviderade under ny mandatperiod

 •   17

  Riktlinjer handläggning barn och unga, reviderade under ny mnadatperiod

 •   18

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.