Hoppa över navigering
 •   1

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   5

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   6

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   7

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   8

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   9

  Information myndighetsenheten

 •   10

  Revidering av riktlinjer för handläggning enligt SoL, insatsen biståndsbedömt trygghetsboende

 •   11

  Biståndsbedömt trygghetsboende

 •   12

  Yrkande från politiker om ändring i gällande delegering

 •   13

  Ekonomisk information

 •   14

  Programbudget 2023

 •   15

  Plan för sammanträde 2023

 •   16

  Remiss till socialnämnden - motion om att avskaffa de ofrivilligt delade turerna inom omsorgen (1/3)

 •   17

  Återkallelse av serveringstillstånd på ägarens begäran

 •   18

  Information och diskussion om energiförsörjning

 •   19

  Information från förvaltningen

 •   20

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.