Hoppa över navigering
 •   1

  Ekonomisk information

 •   2

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   3

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   4

  Sekretessärenden till arbetsutskottet

 •   5

  Information från myndighetsenheten

 •   6

  Avveckling av tillämpningen av LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten.

 •   7

  Information om biståndsbedömt trygghetsboende

 •   8

  Kkik Kommunens kvalité i korthet

 •   9

  Plan för funktionshinderomsorg

 •   10

  ANDT- handlingplan

 •   11

  Medarbetarenkät 2022

 •   12

  Utemiljön inom socialnämndens verksamheter Lotta

 •   13

  Information från förvaltningen

 •   14

  Beslutsattestanter år 2023

 •   15

  Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet och Tillgänglighetsråd

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.