Hoppa över navigering
 • Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryds kommun fått uppdraget att genomföra en granskning avseende LSS-verksamheten inom Vaggeryds kommun.

  Revisionsfrågan var:
  Säkerställer socialnämnden att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt?

  Svaret på revisionsfrågan är:
  Deloittes sammanfattande bedömning är att socialnämnden i huvudsak bedriver LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

  Deloitte har inte möjlighet att uttala sig om tillfredställelse ur ekonomisk synpunkt pga. osäkerhet kring redovisningen av kostnader avseende LSS.

  I granskningen redogörs rekommendationer.
  Kommunrevisorerna önskar få del av socialnämndens syn på rapportens rekommendationer senast 2019-12-08.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.