Möte 2019-09-03

Socialnämnden (SN)
14:00 - 16:40 Sessionssalen, Skillingehus
  • § 59

    Ordföranden informerar om att ärende 3, information om grönstrukturplan,  stryks från dagens sammanträde pga sjukdom. Ärendet kommer på socialnämnden den 3 oktober 2019 istället.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.