Hoppa över navigering
 • Förvaltningen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet sant en prognos för helårsutfallet.

 • Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 • Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

 • Förvaltningen redovisar:
  Jämförelse mellan högstadieskolor.
  Antal elever per lärare och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
  Antal elever per SYV och fler rapporter om elever.
  Utveckling framåt.

 • LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp, har inkommit med en skrivelse. Genom den vill de uppmärksamma den matsedeln som framtogs för Earth Week 2019.

  På arbetsutskottet 2019-04-09 § 36 (Information och övriga frågor) informerade förvaltningschefen om skrivelsen. Förvaltningen fick uppdrag att besvara skrivelsen och delge nämnden.

 • Diskussion föräldraråd.

 • Förvaltningen informerar:
  1.

 • § 37

  Dagordning

 • Förvaltningsekonomen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet sant en prognos för helårsutfallet.

 • Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 • Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Områden som redovisas, det mesta från Skolverkets sammanställning:

  Personal i förskola, skola och fritidshem

  Socioekonomisk fördelning

  Elever

   

 • Förvaltningschefen och verksamhetschefen redovisar:
  Jämförelse mellan högstadieskolor.
  Antal elever per lärare och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
  Antal elever per SYV och fler rapporter om elever.
  Utveckling framåt.

  Särskild undervisningsgrupp - organisation. 

   

 • LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp, har inkommit med en skrivelse. Genom den vill de uppmärksamma den matsedeln som framtogs för Earth Week 2019.

  På arbetsutskottet 2019-04-09 § 36 (Information och övriga frågor) informerade förvaltningschefen om skrivelsen. Förvaltningen fick uppdrag att besvara skrivelsen och delge nämnden.

 • Förvaltningschefen informerar om tankar angående föräldraråd, levande landsbygd och engagemang.

  Ärendet diskuteras.

 • Förvaltningen informerar:

  1. Statsbidrag beviljade för: specialpedagoger, introduktionsprogram, entreprenad skola (partnerskap gymnasium)

  2. Ledningsorganisation

  3. Rektor Fenix

  4. Dansa utan krav - projekt som Kultur och Fritid vill ha medfinansiering av bun och sociala.

  5. Information till nämnden: Rapport från Japan till bun 22 maj.

  Övrigt

  Supé på Hjortsjöskolan - angående artikel i tidningarna. En rektorsfråga

  Ekologisk mat - fråga efter Kommunfullmäktige - tas till nästa arbetsutskott

  Invigning av nya förskolor - undersöker saken till nämnden

  Skrivelse från Götafors skolas personal under information på nämnden

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.