Hoppa över navigering
 • Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 • Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

   

 • Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

 • Förvaltningen vill fortsätta diskussionen inför budget 2020.

 • Under det senaste läsåret har vi inte haft årskurs 6 i Åker utifrån att dåvarande föräldrar gjorde ett aktivt skolval till Sörgårdsskolan. Organisationen i Åker är nu anpassade för årskurs 4-5 med fritidshem även för barn i årskurs F-3 som går i Klevshult. Förvaltningen upplever att organisationen fungerar väl och vi har inte de problemen vi fick erfara i Svenarum under hösten 2018. Inför läsåret 2019/20 är planen sådan att Åkers skola är en 4-6 skola under ett läsår för att sedan bli en F-3 skola under läsåret 2020/21. För att inte riskera en fungerande organisation och att under det sista läsåret innan den nya landsbygdsorganisationen verkställs få kvalitetsförsämringar har förvaltningen undersökt förutsättningarna att bibehålla dagens organisation genom att flytta årskurs 6 till Sörgårdsskolan redan inför läsåret 2019/20.

  I syfte att få med både föräldrarnas och skolans perspektiv har ett föräldramöte genomförts där såväl föräldrar som personalen har lyft fram fördelar och nackdelar med en sådan flytt.

 • Skolplanen utgör barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning för Vaggeryds kommuns skolor och förskolor under mandatperioden 2019–2022. De tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges politiska program för mandatperioden och de lagar och förordningar som gäller för skolväsendet.
  Skolplanen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens mål och strategier för nämndens samtliga verksamheter: förskola/pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola/fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola. Med ”skola” avses i dokumentet samtliga dessa verksamheter

 • Förvaltningen informerar:
  1.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.