Möte 2019-05-22

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
14:00 - 17:15 Sessionsalen
 •   1

  Elever från Fenix informerar om resan till Japan.

 •   2

  Förvaltningsekonomen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet sant en prognos för helårsutfallet.

 •   3

  Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 •   4

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Områden som redovisas, det mesta från Skolverkets sammanställning:

  Personal i förskola, skola och fritidshem

  Socioekonomisk fördelning

  Elever

 •   5

  Förvaltningschefen och verksamhetschefen redovisar:
  Jämförelse mellan högstadieskolor.
  Antal elever per lärare och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
  Antal elever per SYV och fler rapporter om elever.
  Utveckling framåt.

  Särskild undervisningsgrupp - organisation. 

 •   6

  LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp, har inkommit med en skrivelse. Genom den vill de uppmärksamma den matsedeln som framtogs för Earth Week 2019.

  På arbetsutskottet 2019-04-09 § 36 (Information och övriga frågor) informerade förvaltningschefen om skrivelsen. Förvaltningen fick uppdrag att besvara skrivelsen och delge nämnden.

 •   7

  Förvaltningen informerar:

  1. Skrivelse från Götafors personal

 • § 42

  Utskickad dagordning föreligger.

  Förslag till justerare Christer Sandén (KD)

 • § 43

  Magnus Malmström, pedagog, Cornelia Bergman, Maria Randåker och Vilgot Sandahl, elever från Fenix, informerar om resan till Japan, Fukial high school i Kobe. De berättar om hur de upplevde att gå i en skola som var annolunda mot i Sverige. Hur det var att bo i en familj med annan kultur och mat. Berättade även om utflykter och andra upplevelser. 

 • § 44

  Förvaltningsekonomen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet samt en prognos för utfallet för helåret.

  Ärendet diskuterades.

  Yrkanden

  Ordföranden föreslår nämnden att förvaltningen får uppdrag att titta på åtgärder för att grundskolans budget ska komma i balans.


   

 • § 45

  Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

 • § 46

  Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

  Områden som redovisas, det mesta från Skolverkets sammanställning:

  Personal i förskola, skola och fritidshem

  Socioekonomisk fördelning

  Elever

 • § 47

  Förvaltningschefen och verksamhetschefen redovisar:
  Jämförelse mellan högstadieskolor.
  Antal elever per lärare och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
  Antal elever per SYV och fler rapporter om elever.
  Utveckling framåt.

  Särskild undervisningsgrupp - organisation. 

 • § 48

  LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Vaggeryd kommungrupp, har inkommit med en skrivelse. Genom den vill de uppmärksamma den matsedeln som framtogs för Earth Week 2019.

  På arbetsutskottet 2019-04-09 § 36 (Information och övriga frågor) informerade förvaltningschefen om skrivelsen. Förvaltningen fick uppdrag att besvara skrivelsen och delge nämnden.

 • § 49

  Förvaltningen informerar:

  1. Skrivelse från Götafors personal

  2. Statsbidrag: förstärkning specialpedagoger, introduktionsprogram och entreprenörskap i skolan.

  3. Särskild undervisningsgrupp: nytt upplägg

  4. Ledningsorganisation från 1 juli 2019

  5. Rapport från budgetberedningen

  Ordföranden informerar om att nästa sammanträde den 26 juni ska vara på Bullerbyns förskola.

  Övrigt

  Marijo Corkovic (S) frågar hur många som sökt barnomsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningschefen svarar att en har sökt och en har gjort förfrågning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.